Biroul Executiv al partidului România Rațională

zi de zi

03:17timp citire
301accesări
0cititori
PDF

Membrii Biroului Executiv la data de 19.07.2024

 1. Liviu-Cornel POPA - Președinte Partidului (în exercițiu)
 2. Cristiana-Johanna POPA - Președintele Partidului
 3. Gheorghe VOINEA - Președintele Partidului
 4. Maria Öztürk - Președinte Organizație Internațională
 5. Radu-Mihail IONESCU - Președinte Organizație Județeană
 6. Corneliu SELIN - Președinte Organizație Județeană
 7. Mihaela ȘERBAN - Președinte Organizație Județeană
 8. Constantin ȘTEFĂNESCU - Președinte Organizație Județeană
 9. Alexandru COȚARCĂ - Președinte Organizație Locală
 10. Anton-Dorel CĂNURECI - Președinte Organizație Locală
 11. Valeriu DRAGOMIR - Președinte Organizație Locală
 12. Mihai DUMITRESCU - Președinte Organizație Locală
 13. Mircea-Lucian IACOB - Președinte Organizație Locală
 14. Simona-Lucreția ILIUȚĂ - Președinte Organizație Locală
 15. Ramona MAXIM - Președinte Organizație Locală

 


Art. 59. Biroul Executiv este structura de conducere și decizie al partidului între ședințele Consiliului Executiv și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui ЯR în exercițiu.

Art. 60. Biroul Executiv este constituit din:

 • (1) Președinții ЯR;
 • (2) Prim-Vicepreședinții al ЯR;
 • (3) Secretarul General al ЯR;
 • (4) Președinții organizațiilor ЯR.

Art. 61. La lucrările Biroului Executiv pot participa:

 • (1) cu drept de vot: membrii ЯR care îndeplinesc funcțiile de:
  • Prim-Ministru,
  • președinți ai organelor legislative;
 • (2) fără drept de vot:
  • (a) liderii Grupurilor parlamentare;
  • (b) Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui ЯR.

Art. 62. Biroul Executiv este statutar întrunit în prezența a 2/3 din numărul membrilor prevăzuți la art.60 și adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți.

Art. 63. Biroul Executiv are următoarele atribuții:

 • (1) organizează și conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres și Consiliul Executiv;
 • (2) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere și adoptare Consiliului Executiv;
 • (3) propune spre aprobare Consiliului Executiv al ЯR, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;
 • (4) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;
 • (5) asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai ЯR;
 • (6) elaborează proiecte de hotărâri și norme de aplicare a deciziilor luate de Congres și Consiliul Executiv;
 • (7) asigură informarea operativă a organizațiilor ЯR cu privire la activitatea sa curentă;
 • (8) înființează și coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;
 • (9) înființează și coordonează grupuri de analiză politică a situației economice, sociale, culturale, religioase interne și internaționale;
 • (10) administrează patrimoniul partidului;
 • (11) propune Grupurilor Parlamentare ale ЯR candidații pentru funcții în cadrul organelor puterii legislative și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale ЯR. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Consiliul Executiv;
 • (12) decide depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale ЯR, decizii validate de către Consiliul Executiv;
 • (13) hotărăște asupra constituirii de coaliții politice pentru asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar;
 • (14) asigură și verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Adunărilor Generale ale organizațiilor ЯR, ordinare și extraordinare, și stabilește norme privind desfășurarea acestora;
 • (15) conduce operativ activitățile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfășurare a acestora;
 • (16) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Executiv:
  • (a) Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului
  • (b) Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului ЯR pentru funcția de Președinte al României;
 • (17) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Executiv sau prevăzute în prezentul Statut.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px