Consiliul Executiv al partidului România Rațională

pune în practică strategiile

04:25timp citire
142accesări
0cititori
PDF

Art. 54. Consiliul Executiv este structura de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între două Congrese ЯR.

Art. 55. Consiliul Executiv se constituie din:

(1) membrii Biroului Executiv cu drept de vot;

(2) liderii grupurilor parlamentare;

(3) liderul ЯR din Parlamentul European;

(4) președinții organizațiilor ЯR.

Art. 56. Consiliul Executiv al ЯR se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui în exercițiu al ЯR, a Biroului Executiv sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

Art. 57. Ședința Consiliului Executiv este statutară în prezența a 2/3 din numărul membrilor acestuia, menționați la art. 55 și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art. 58. Consiliul Executiv are următoarele atribuții:

(1) numește Comisia de pregătire a Congresului, la propunerea Președintelui, coordonată de către Secretarul General. Comisia elaborează documentele și programul de desfășurare ale Congresului și le supune aprobării Consiliului Executiv al ЯR. Documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizațiilor ЯR.

(2) analizează, dezbate și hotărăște asupra:

 • (a) activității membrilor Guvernului;
 • (b) proiectelor de Program Politic;
 • (c) strategiei electorale;
 • (d) alianțelor politice și electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii;
 • (e) comasării prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice;
 • (f) Programului de Guvernare;
 • (g) Programului legislativ;
 • (h) structura și reprezentanții partidului în Guvern.

(3) aprobă completarea componenței interimare în Biroul Executiv a locurilor vacante;

(4) stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;

(5) elaborează strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;

(6) hotărăște asupra organizării și desfășurării alegerilor în cadrul organizațiilor ЯR;

(7) hotărăște asupra propunerilor de dizolvare a Biroului Executiv sau a Consiliului Executiv al organizațiilor ЯR, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului;

(8) desemnează conduceri interimare și stabilește măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizația respectivă;

(9) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Consiliile Executive ale organizațiilor ЯR;

(10) în situații excepționale, cu 2/3 din voturile membrilor săi:

 • (a) hotărăște sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse ЯR;
 • (b) validează hotărârile forurilor/organelor ierarhic inferioare care au decis excluderea din partid a unui membru din Consiliul Executiv al unei organizații ЯR;

(11) la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor ЯR;

(12) ia act de eliberarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor ЯR și desemnează președintele interimar sau, după caz, conducere interimară;

(13) coordonează campaniile electorale ale ЯR pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției ЯR asupra referendumurilor;

(14) inițiază și realizează relațiile ЯR pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice, precum și cu sindicatele și patronatele;

(15) validează propunerile de candidați ai ЯR pentru organismele naționale și internaționale ale puterii legislative sau ale puterii executive;

(16) coordonează activitatea organizațiilor interne ale ЯR (femei, tineret, etc.) și validează Adunările Naționale ale acestora;

(17) la propunerea Președintelui Consiliului Strategic al ЯR aprobă Secretarul Consiliului Strategic;

(18) aprobă Regulamentele de Organizare și Funcționare:

 • (a) ale tuturor organismelor și a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Executiv, dacă Statutul ЯR nu prevede altfel;
 • (b) ale Grupurilor Parlamentare ale ЯR;
 • (c) al Grupului ministerial al membrilor ЯR ai Guvernului;

(19) aprobă Regulamentul privind desfășurarea:

 • (a) alegerilor interne pentru funcția de Președinte;
 • (b) scrutinului intern pentru desemnarea candidatului ЯR la funcția de Președinte al României;
 • (c) Adunărilor Generale, Adunărilor Generale și a Congresului,
 • (d) desemnarea delegaților și de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere ale organizației ЯR și pentru organele de conducere la nivel național;

(20) numește trezorierul, la propunerea Președintelui ЯR;

(21) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind:

 • (a) propunerile de candidați pentru funcții în cadrul structurilor puterii legislative;
 • (b) conducerea Grupurilor Parlamentare ale ЯR;

(22) în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale ЯR, de către Biroul Executiv, validează deciziile Biroului Executiv cu privire la:

 • (a) depunerea moțiunilor de cenzură împotriva Guvernului;
 • (b) suspendarea Președintelui României;
 • (c) acordarea votului de încredere pentru Guvern.

(23) stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepreședinții, în baza propunerilor Președintelui ЯR;

(24) alege și revocă, la propunerea Biroului Executiv:

 • (a) Secretarii Generali Adjuncți, la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu;
 • (b) Secretarii Executivi ai Organizațiilor ЯR, la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu;
 • (c) Președintele și/sau membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj;
 • (d) Președintele și/sau membrii Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px