Consiliul Strategic al Partidului România Rațională

totul pe termen lung și foarte lung

02:48timp citire
135accesări
0cititori
PDF

Art. 42. Consiliul Strategic al ЯR este structura, organizată pe departamente, de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, având ca scop oferirea unor soluții alternative pentru programele de guvernare.

Art. 43. Consiliul Strategic al ЯR se constituie din următorii membri ЯR:

 • (1) Parlamentari și/sau europarlamentari;
 • (2) președinți și/sau vicepreședinți ai administrațiilor județene;
 • (3) miniștri și/sau secretari de stat;
 • (4) primari și/sau viceprimari;
 • (5) membri ai organizațiilor ЯR.

Art. 44. Organizațiile ЯR nominalizează persoanele care vor face parte din structura Consiliul Strategic al ЯR, în conformitate cu prevederile prezentului statut, și le înaintează Secretariatului Executiv al Consiliului Strategic al ЯR.

Art. 45. Președintele Consiliului Strategic al ЯR este ales prin vot secret de către membrii Consiliului Strategic al ЯR, pentru un mandat de cinci ani.

Art. 46. Președintele coordonează activitatea Consiliului Strategic al ЯR și are următoarele atribuții:

 • (1) prezidează ședințele Consiliului Strategic;
 • (2) coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociațiilor constituite în cadrul partidului;
 • (3) urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Strategic;
 • (4) primește, prin delegare, atribuții din partea Președintelui ЯR în exercițiu;
 • (5) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Executiv al ЯR sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Art. 47. Secretariatul Executiv al Consiliului Strategic are următoarele atribuții principale:

 • (1) coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Strategic;
 • (2) monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.

Art. 48. În cadrul Consiliului Strategic al ЯR se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membri ai Consiliului Strategic și specialiști din domeniile respective, membri și simpatizanți ЯR. Departamentele au următoarele atribuții:

 • (1) elaborează studii, strategii și programe ale ЯR specializate pe domenii de activitate;
 • (2) elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al ЯR;
 • (3) monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
 • (4) analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;
 • (5) elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia.

Art. 49. Președintele Consiliului Strategic, după consultarea cu Președintele ЯR, propune Consiliului Executiv al ЯR structura departamentelor și coordonatorii de departamente.

Art. 50. Președintele Consiliului Strategic propune și înaintează spre aprobare, Consiliului Executiv, Secretarul Consiliului Strategic

Art. 51. Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Executiv al ЯR.

Art.52.

 • (1) Consiliul Strategic, la recomandarea Biroului Executiv, organizează în cadrul partidului forumuri, ligi, asociații, cluburi și alte organisme, cu membri ЯR sau în parteneriat, pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al ЯR. Parteneriate sunt stabilite de către Biroul Executiv.
 • (2) Activitatea forumurilor, ligilor, asociațiilor, cluburilor ș.a. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de Consiliul Executiv al ЯR.

Art. 53. În vederea elaborării de programe și strategii ale ЯR în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Comitete Consultative pe probleme de analiză politică, imagine și relații cu mass-media, organizare și resurse umane.


TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px