Hotărâre cu privire la formatul legitimațiilor și valoarea cotizațiilor pentru anul 2019 și 2020

HOTĂRÂREA NR.7/06.11.2019

03:57timp citire
437accesări
0cititori
PDF

Subsemnatul Popa Liviu-Cornel, în calitate de Președinte în exercițiu al Partidului România Rațională, în temeiul Legii 334/17.07.2006 (republicată) privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art.16 lit.(i), a Statutul Partidului România Rațională, art.30 alin (13), art. 71 alin (2) și art. 173 alin (2) și a Hotărârii nr.1/14.10.2019,  decid:


Art. 1. Se aprobă modelul Legitimației de membru prezentat în anexa 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2. Legitimația de membru se emite pentru fiecare an calendaristic în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data achitării cotizației de membru și a costurilor de emitere și remitere a Legitimației.

Art. 3. Membrii înscriși în anul 2019 vor primi carnetele de membru valabile până la 31.12.2020.

Art. 4. Pierderea sau deteriorarea Legitimației de membru se anunță în cel mai scurt timp posibil.

Art. 5. Înlocuirea Legitimației se va face obligatoriu în următoarele cazuri:

 • a. Pierdere
 • b. Deteriorare
 • c. Modificarea datelor din actul de identitate care a stat la baza întocmirii Legitimației
 • d. Expirarea acestuia

Art. 6. Validitatea Legitimației de membru este posibilă prin scanarea codului QR existent pe spatele acestuia

Art. 7. Cotizația de membru al Partidului România Rațională se stabilește în cuantum de 1 unitate pentru fiecare zi calendaristică.

Art. 8. Pentru anul 2019 și anul 2020 valoarea unei unități este: 1 unitate = 1 leu

Art. 9. Valoarea cotizației depinde de funcția ocupată în partid și de funcția publică obținută ca urmare a participării membrilor la alegeri. În acest sens cotizațiile se vor plăti prin înmulțirea unității cu coeficientului stabilit conform anexei 2 la prezenta hotărâre

Art. 10. Termenele de plată ale cotizațiilor sunt stabilite după cum urmează:

 • a. În primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale lunii ianuarie toți membrii partidului plătesc 365 de unități, echivalentul a 1 unitate/zi pentru întreg anul
 • b. Membrii de partid cu funcții de conducere plătesc:
  • i. diferența dintre 1 unitate/zi până la 2 unități/zi, inclusiv, în primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale luni aprilie, pentru întreg anul calendaristic
  • ii. diferența dintre 2 unități/zi până la 3 unități/zi, inclusiv, în primele 5 (cinci) zile lucrătoarea ale luni iulie, pentru întreg anul calendaristic
  • iii. diferența dintre 3 unități/zi până la 4 unități/zi, inclusive, în primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale luni octombrie, pentru întreg anul calendaristic

Art. 11. Modalitățile de plată a cotizației acceptate sunt:

 • i. Cu ordin de plată, în contul IBAN 
 • ii. Cu cardul accesând interfața web de la adresa https://partid.romania-rationala.ro/cotizatii
 • iii. Numerar la ghișeul oricărei filiale a băncii la care există deschis un cont al partidului.

Art. 12. Prin excepție de la art. 11, 

 • a. cotizația se consideră achitată dacă membrul de partid prezintă copia care are înscrisă pe ea numărul de înregistrare atribuit de organul fiscal stabilit conform legislației în vigoare, obținută la depunerea la organul fiscal a formularului 230 CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% SAU 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII ȘI DIN PENSII în favoarea Partidului România Rațională. 
 • b. Copia se va transmite prin una dintre următoarele metode:
  • i. Prin poștă la sediul central al Partidului România Rațională
  • ii. Prin email la adresa cotizatii@romania-rationala.ro
  • iii. Prin alte mijloace de transmitere electronică
 • c. Partidul România Rațională va asigura consultanța necesară întocmirii declarației 230.

Art. 13. Partidul România Rațională nu va încasa niciodată cotizațiile sub formă de numerar direct la niciun sediu. Toate cotizațiile se plătesc strict prin mijloacele stabilite la art.11

Art. 14. În situația în care un membru este ales într-o funcție de conducere, noua valoare a cotizației se calculează începând cu data alegerii sale și se achită la termenele stabilite la art.10

Art. 15. În situația în care un membru își pierde funcție de conducere, cotizația plătite suplimentar se reportează pentru perioada următoare

Art. 16. Sumele plătite ca și cotizații nu se restituie membrilor care au efectuat plățile indiferent de situația care ar putea să apară (pierderea funcției, demisie, excludere, pierderea calității de membru din alte motive, etc.)

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px