Hotărâre - inițiativă legislativă - ALTĂ CONSTITUȚIE

HOTĂRÂREA NR.23/19.03.2020

03:28timp citire
880accesări
0cititori
PDF

Subsemnatul Popa Liviu-Cornel, în calitate de Președinte în exercițiu al Partidului România Rațională, în temeiul art. 71 alin (2) din Statutul Partidului România Rațională și al Hotărârii nr.1/14.10.2019, în vederea respectării Programului Politic al Partidului România Rațională, decid:


Art. 1) Începerea acțiunii „Altă Constituție” având la bază o inițiativă legislativă de revizuire a Constituției, în condițiile art.150 din actuala Constituție a României

Art. 2) Participarea activă a membrilor Partidului România Rațională la această acțiune este obligatorie, ca urmare a angajamentelor asumate odată cu acceptarea înscrierii ca membri.

Art. 3) Participarea altor formațiuni politice în cadrul acțiunii „Altă Constituție” este posibilă numai pe baza „Protocolului de colaborare – Altă Constituție” încheiat conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre, semnat între Partidul România Rațională și reprezentantul delegat al formațiunii politice.

Art. 4) Etapele acțiunii „Altă Constituție”, conform Legii 189/1999, republicată, sunt:

 • a) Crearea paginii web www.altaconstitutie.ro în vederea prezentării publice a tuturor etapelor de realizare. Termen de realizare 31.03.2020.
 • b) Constituirea Comitetului de inițiativă – termen de realizare: 31.03.2020
 • c) Pregătirea textului final al inițiativei legislative care urmează a fi prezentat public la adresa www.altaconstitutie.ro/propunere-finala - termen de realizare 16.04.2020 sau prima zi calendaristică următoare celei în care încetează starea de urgență.
 • d) Prezentarea oficială a propunerii legislative către Consiliul Legislativ în vederea obținerii avizului necesar – termen de realizare: 30.04.2020 sau 10 zile lucrătoare de la data încetării stării de urgență.
 • e) Publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, a componenței comitetului de inițiativă, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul inițiativei – termen de realizare: 10 zile lucrătoare de la data primirii avizului din partea Consiliului Legislativ.
 • f) Stabilirea responsabililor din fiecare județ al României care se vor ocupa de:
  • i) Colectarea a minim 20.000 de semnături de adeziune, pe baza tabelelor prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre – termen de realizare 60 (șase zeci) de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  • ii) Transmiterea zilnică a copiilor scanate ale listelor de adeziuni semnate către Comitetul de Inițiativă.
  • iii) Întocmirea dosarelor conținând listele în original și predarea acestora pe bază de proces verbal de predare primire către primăriile localităților – termen de realizare 65 (șase zeci și cinci) de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României
  • iv) Urmărirea procesului de atestare a listelor cu semnăturile de adeziune și ridicarea rezultatelor - termen de realizare 15 (cincisprezece) zile de la data începerii procesului de atestare.
 • g) Înregistrarea propunerii legislative la camera competentă a Parlamentului – termen de realizare 10 (zece) zile lucrătoare de la data încheierii procesului de atestare.

Art. 5) În vederea susținerii financiare necesare desfășurării acțiunii „Altă Constituție” a fost deschis contul RO32UGBI0000402014866RON la GARANTI BBVA.

Art. 6) Contul se alimentează prin donații provenite din partea oricărui cetățean sau persoana juridică, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7) Din contul IBAN prevăzut la Art.5 al prezentei Hotărâri nu pot fi efectuate decât plăți care au legătură directă cu acțiunea „Altă Constituție”.

Art. 8) La încetarea acțiunii „Altă Constituție” fondurile rămase disponibile vor fi donate unei asociații non-profit aleasă dintre cele care vor susține activ inițiativa legislativă „Altă Constituție”

Art. 9) Toate veniturile și cheltuielile legate de acțiunea „Altă Constituție” vor fi publicate online, actualizate permanent, la adresa: www.altaconstitutie.ro/gestiune-financiara/ 

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px