Hotărâre modificare procedura înscriere

HOTĂRÂREA NR.22/16.03.2020

02:22timp citire
474accesări
0cititori
PDF

Subsemnatul Popa Liviu-Cornel, în calitate de Președinte în exercițiu al Partidului România Rațională, în temeiul art. 71 alin (2) din Statutul Partidului România Rațională și a Hotărârii nr.1/14.10.2019, în vederea adaptării la situațiile de urgență care pot interveni în România, decid:


Art. 1. Înscrierea în Partidul România Rațională poate fi făcută după cum urmează:

  • a. Completarea olografă a formularului de adeziune în fața persoanei care acordă recomandarea
  • b. Completarea olografă a formularului de adeziune la sediul oricărei Organizații ЯR
  • c. Completarea formularului online și urmărirea indicațiilor care se vor trimite prin email

Art. 2. Formularul de adeziune necesar completării olografe este prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Formularul este valabil începând cu data de 16.03.2020.

Art. 3. Tipărirea formularului se va face fața-verso, alb-negru sau color, în funcție de condițiile specifice situației.

Art. 4. Nu se admit formulare completate greșit, incorect , cu ștersături, modificări, ilizibil parțial sau total, nesemnate de solictant pe ambele pagini, în locurile marcate special în acest sens.

Art. 5. Adeziunea va fi însoțită de Copia cărții de identitate și de o fotografie format 4cm x 4cm pe fond alb

Art. 6. Înscrierea în Partidul România Rațională este strict interzisă dacă oricare din documentele prevăzute la art.5 lipsesc, sunt ilizibile, neclare, prezintă ștersături sau modificări.

Art. 7. După primirea documentelor semnate olograf de către solicitant, membrul de partid care recomandă solicitantul va complete rubrica recomandare cu toate datele necesare, va pune data și va semna. Dacă solicitantul dorește să se înscrie fără a avea recomandare din partea niciunui membru de partid, rubrica “Recomandare” NU se completează. Restul operațiilor se efectuează fără schimbări.

Art. 8. După semnarea rubricii “Recomandare”, adeziunea, însoțită de documentele prevăzute la art.3 al prezentei Hotărâri se scanează și se trimit către adresa de email: adeziuni@romania-rationala.ro

Art. 9. În situația în care solicitantul folosește Formularul online aflat la adresa: https://partid.romania-rationala.ro/inscriere , sistemul informatic va asigura următoarea succesiune de operații:

  • a. verificarea corectitudinii adresei de email, prin transmiterea unui email la adresa specificată în formular
  • b. descârcarea formularului de adeziune gata completat cu datele introduce de solicitant
  • c. preluarea documentelor scanate de la solicitant

Art. 10. În termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii setului complet de documente, solicitantul va primi răspunsul scris din partea reprezentantului Partidului România Rațională.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px