Consiliul Național de Prognoză și Strategie

Programul politic al partidului România Rațională

02:01timp citire
1.164accesări
0cititori
PDF

În vederea relansării dezvoltării reale și raționale a economiei României, se impune adoptarea unei legi de înființare și organizare a Consiliului Național de Prognoză și Strategie (CNPS) prin care să se stabilească atribuțiile, structura organizatorică şi modul de funcționare a acestei instituții centrale de optimizare a administrării sectoarelor strategice ale economiei naționale.


Consiliul Național de Prognoză și Strategie va avea ca atribuții:

  • elaborarea analizelor, studiilor şi prognozelor, precum şi a normelor şi normativelor necesare fundamentării unui Proiect Național de Dezvoltare, care să cuprindă etape pe termen scurt (un an), mediu (6 ani) și lung (30 de ani);
  • analiza sistematică a modului în care se realizează Proiectul;
  • adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea ritmică şi eficientă a activității economice, precum şi pentru executarea controlului îndeplinirii Proiectului.

CNPS, ca instituție centrală a administrației de stat, va asigura înfăptuirea unitară a politicii statului în domeniul dezvoltării raționale a economiei naționale, cu o grupare optimă și o stabilire a numărului de sectoare strategice strict necesare şi o raționalizare a  resurselor alocate.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, CNPS va colabora cu ministerele, celelalte instituții centrale şi locale, funcționând ca structură de sine stătătoare în subordinea Guvernului.

În acest sens, CNPS va prezenta Guvernului date şi informații asupra economiei, va indica disfuncțiile existente constatate și va propune soluții pentru înlăturarea acestora, va  întocmi Proiectul Național de Dezvoltare, și va urmări, coordona şi controla derularea activităților sectoarelor economice strategice cuprinse în cadrul acestuia, și armonizarea cu planurile complementare prezentate de ministere şi instituții.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CNPS va avea dreptul să ceară de la orice entitate națională date, informații, studii şi alte materiale necesare la elaborarea Proiectului Național de Dezvoltare.

CNPS va fi condus de un președinte, care să dețină şi funcția de vicepremier al Guvernului, și de un vicepreședinte numit dintre titularii ministerelor economice.

La ședințele CNPS pot fi invitați reprezentanți ai unor instituții interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și diverși specialiști.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px