PROGRAMUL POLITIC

RAȚIUNE PENTRU NAȚIUNE

42:40timp citire
3.566accesări
0cititori
PDF


Spirala istoriei: istoria se repetă! Întotdeauna la un alt nivel!

Momentul istoric al constituirii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ coincide cu începutul perioadei de finalizare a subjugării definitive a poporului român. Identitatea națională ne este amenințată de globalizare. Integritatea teritorială a României ne este amenințată de separatism. Cultura ne este amenințată de populism. Tradiția ne este amenințată prin ridiculizare. Valorile ne sunt devalorizate prin valorizarea non-valorilor!

Răspunderea este a românilor, dar vina trădării aparține politicienilor și conducătorilor!

În fața acestor amenințări, rațiunea trebuie să fie motorul acțiunii.

Reacțiile lipsite de baze raționale au generat întotdeauna rezultate iraționale. Simplitatea gândirii trebuie însoțită întotdeauna de demnitate și respect! Față de propria-ți persoană, familie, neam și țară!

De peste 2000 de ani poporul român a garantat, prin lupta sa, dezvoltarea liberă a altor popoare europene. Sute de ani, de la țăranul din Marea Oaste a țării și până soldatul din armata contemporană, românul și-a pierdut viața și bunurile pentru a-și apăra familie, neamul și țara. De peste un mileniu credința în Dumnezeu a fost unul dintre pilonii de stabilitate a românilor, iar tradițiile au fost respectate cu sfințenie.

Dar, tot de sute de ani, proprii conducătorii românilor, impuși sau aleși, ne-au trădat țara și și-au vândut poporul! Iar trădarea lor a fost susținută întotdeauna de interesele altor conducători din afara țării!

Astfel că de mii de ani poporul român a fost decimat de războaie, furat de bogății și teritorii, subjugat intereselor altor puteri și batjocorit de proprii conducători! Să le fie rușine!

Chiar și așa am dăinuit ca neam și țară! Mai mult: românii valoroși sunt recunoscuți în întreaga lume! Chiar dacă alte țări îi prezintă ca fiind parte a patrimoniului lor!

Chiar și așa bunurile țării continuă să fie puncte de interes major! Cantitatea, calitatea și varietatea bogățiilor naturale din subsolurile României continuă să fie magnetul care atrage privirile lacome ale corporațiilor multinaționale.

Și tot așa ca până acum, conducătorii țării continuă să trădeze poporul român! Exact ca Iuda: pentru un pumn de arginți!

Ca partid, suntem acea grupare de români care, pornind de la valorile trecutului, pentru a construi viitorul României, contribuim activ la lupta pentru păstrarea integrității teritoriului național, protejarea pădurilor, dezvoltarea agriculturii, înflorirea comerțului și serviciilor, gestionarea centralizată a resurselor naturale și a aurului, pentru a garanta urmașilor o dezvoltare puternică.

Susținem în mod patriotic valorile naționaliste cu obiectivismul și neutralitatea rațiunii!

MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI

Având în vedere prevederile Art.8 (3) din Secțiunea 2 a Statului partidului ЯR, potrivit căruia „ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră că rațiunea, creativitatea și munca sunt elementele fundamentale ale existenței și formării personalității”, coroborat altor articole și paragrafe de interes prioritar pentru prezentul și viitorul societății românești, formațiunea noastră își reiterează și în contextul prezentului Program Politic orientarea spre valorile naționale și naționaliste autentice din toate mediile și sectoarele economico-sociale, declarându-se partid naționalist, cu orientări moderne, deschise, novatoare, formatoare și reformatoare.

Împletind învățămintele și experiențele dobândite de-a lungul vremurilor, și mai ales în ultimele două veacuri de modernitate și progres tehnic la scară internațională și națională, în noua și galopanta dinamică a evoluției civilizației umane, ROMÂNIA RAȚIONALĂ pledează pentru valorificarea inteligenței autohtone, chiar dacă țara noastră a devenit exportatoare de inteligență din cauza exodului populațional fără precedent, pe timp de pace, în istoria planetară, exod forțat, provocat și alimentat de eșecul tuturor guvernărilor din ultimii 30 de ani, generatoare de nonvalori, corupție, politicianism, sărăcie versus opulență oligarhică, deprimare, scepticism, neîncredere în conducătorii aleși sau numiți și pesimism alarmant în ceea ce privește destinul națiunii române.

În concordanță și armonie cu principiile și obiectivele strategice stabilite, ЯR își propune și propune națiunii române susținerea unui Program complet reformator, un moment ”zero” de resetare națională și rațională, în toate mediile și la toate nivelurile, lansând drept

Proiect de Țară: MODELUL MODELELOR  ROMÂNEȘTI.

Nu știm dacă este un concept inedit sau doar o năzuință a noastră, dar Rațiunea ne obligă să acceptăm că aceasta trebuie să fie abordarea strategică de la care trebuie să re-pornească, să se re-inventeze, să se re-evalueze, să se re-întemeieze și să se re-construiască România Mileniului Trei, singura cale de a ne recupera românitatea, de a o aduce acasă, de o ajuta și determina să-și făurească un viitor prosper și trainic în țară și de a-și manifesta identitar genialitatea personală  și colectivă originară în propriul vad multimilenar de viață, de limbă, de credință, de cultură și evoluție, din care a zămislit, alimentat și inspirat celelalte populații și etnii încă din vremuri imemorabile.

MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI nu este doar simplu de explicat și de înțeles, dar și simplu de aplicat de către întreaga pleiadă de gânditori, de exegeți, de formatori, de strategi, de specialiști, de români luminați care sunt conștienți că înșiși reprezintă rezervorul și furnizorul garantat și inepuizabil de modele valorice autohtone, de minți strălucite nevalorificate sau valorificate prea puțin, ori nici măcar stimulate să se afirme.

Doar și în ultimele trei decenii, România a rămas văduvită de mari savanți și creatori și de operele lor cvasinecunoscute, prin dispariție fizică, cei mai mulți suferinzi în sărăcie, abandonați și, nu puțini, furați, pastișați și chiar plagiați de impostori și parveniți care nici măcar nu le-au studiat lucrările și proiectele, ci doar le-au preluat și și le-au însușit în lucrări de doctorate și publicistice scrise de către scribii lor, chiar și în pușcărie. Au vrut și vor să pară docți, dar, mai ales, să-și scurteze perioada de detenție, „scriind cărți”, fiindcă așa și-au amendat legile în propriul interes. Astfel s-a ajuns ca, oameni politici și potențați financiari condamnați și arestați, să „scrie” și să publice – fără nici o contribuție personală, culturală și morală -, volumele fără nici o valoare, spre a-și scurta anii de detenție. Dar, în România și în spațiul diasporei românești  încă viețuiesc și apar noi capacități mentale de excepție, pe care, cel mai adesea, le descoperă, le importă, le valorifică și și le revendică țările bogate.

MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI este un concept reformator și generator de progres, care are în vedere valorificarea atât a modelelor umane din trecutul românității, a celor clasice și a celor mai recent pierdute, dar mai ales a celor contemporane, aflate în deplină maturitate creativă, între care din ce în ce mai mulți tineri eminenți, excelenți, geniali.

În acest sens, notorietăți ale științelor, inventicii, cercetării în numeroase domenii au fost și sunt curtate de arcul guvernamental falimentar al acestor vremuri, pentru a-și da aportul la strategii și proiecte mai ales în domeniul reformelor din educație, cultură, arte, sănătate, mediu, personalități care acceptă din patriotism sincer și din iubire de neam și țară să pună la dispoziția autorităților aflate la putere proiecte valoroase.

Avem mulți  români geniali care, trecând peste starea de reținere, respingere și dezavuare a politicului, își dedică o parte din operă în sprijinul ministerelor, agențiilor și forurilor administrative, politizate și parazitate la maxim, manifestându-și buna intenție de a ajuta, de a îndrepta starea de delăsare, de demagogie, de amatorism, de vampirism politic a înalților funcționari lipsiți de cultură, de pregătire, de viziuni, de repere pe care le impun funcția lor dobândită politic și nu valoric.

Nu există domeniu de activitate și creație în care să nu exceleze unul sau mai multe modele naționale, eminențe dedicate profesiilor lor, pasiunilor, patriei  și națiunii. De-a lungul perioadei postdecembriste de acaparare a gestionării avuției țării de către regimurile înșelătoare și demagogice, numeroși și valoroși exponenți ai gândirii, științei, cercetării, educației, culturii, strategiilor economice, financiare, sociale, sanitare, militare, ș.a.m.d., au încercat să pună la îndemâna guvernanților proiecte, lucrări și idei de autentică valoare, dar prea puține dintre acestea au fost lecturate, preluate și incluse în programele guvernamentale, uneori fără a li se preciza numele și contribuția autorilor, programe de intenție și campanie electorală care, deși redactate și postate pe site-uri ministeriale și prezidențiale, nu au fost transpuse în forme și reforme legislative, rămânând în stadiul de... teorie, de proiect în proiect, de bibliografie, de promisiuni... și nu doar din cauza schimbării miniștrilor și a efervescenței vieții politice, ci din delăsare, dezinteres, nepăsare.

Conceptul MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI este aplicabil în toate domeniile de interes strategic național, dacă diriguitorii țării ar ține seamă de avertismentele alarmante al eminenților națiunii, care arată că doar păstrând și încurajând cultul culturii și al valorilor devenim pe deplin o națiune naționalistă model, luminată, evoluată, cu un viitor altfel decât trecutul recent.

Apreciind și preluând ”postulatele” celor mai competenți experți și specialiști - nevalorificați în ultimele decenii de eșec politic și administrativ-, din sistemul educațional, mai ales, și pornind cu acestea, partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ propune societății civile românești și tuturor mediilor decidente și influente asupra evoluției pozitive a țării, acest nou deziderat generos – MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI -, considerându-l aplicabil în toate domeniile  de interes ”național rațional”, care va activa și garanta reidentificarea și continuitatea civilizației românești: cultura, cercetarea, arta, sănătatea omului și a mediului.

Rămâne în responsabilitatea decidenților politici și administrativi obligația de a nu mai permite să se risipească energia mentală a românilor inteligenți, de a le asigura prin toate măsurile legislative și instituționale suportul material și logistic pentru a se dărui, cu folos și recunoaștere, națiunii din al cărei trunchi au descins, s-au format, s-au dezvoltat și performează, așa cum aspiră tinerele generații în care trebuie să ne punem speranța, dar pe care, noi, cei maturi și responsabili, nu învățăm că trebuie să-i învățăm, să-i motivăm, să-i înzestrăm, să ni-i păstrăm și să ni-i facem viitorii buni conducători.

Obiectivul nostru prioritar este acela de a le deschide și netezi calea și, odată ajunși la Putere cu ajutorul nostru, să-i determinăm să facem istorie glorioasă prin ei, continuatorii noștri, fondatorii și formatorii și ROMÂNIEI RAȚIONALE.

CONSTITUȚIA

Ultima versiune creată 1991 și actualizată în 2008 necesită o amplă revigorare și corecții de natură să garanteze separarea deplină și reală a puterilor în stat.

Primul pas al separării puterilor în stat trebuie să fie: alegerea în scrutine separate a puterii legislative, a puterii executive și a puterii administrative. Pe această cale se va asigura independența sporită a justiției. Este necesar ca exprimarea „Judecător propus de partidul ...” să dispară!  Președinții principalelor instanțe judecătorești, Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională trebuie să fie independenți de orice altă formă de conducere politică sau executivă și să fie aleși de cetățeni. Alături de judecători, Avocatul Poporului și Procurorul General al României trebuie să devină elemente cheie reale în apărarea cetățenilor români. Alegerea acestora prin vot asigură această independență.

Este necesară o corecție majoră și în zona puterii executive! Alegerea Președintelui, ca parte a puterii executive, este cel mult un sfert de pas. Puterea executivă include și Guvernul. Considerăm că Guvernul trebuie să pună în aplicare legile emise de puterea legislativă într-o manieră care să funcționeze independent de partidele politice. Numai în acest fel se poate garanta dispariția numeroaselor ordonanțe de urgență, care au ajuns să fie formă uzuală de legiferare. De aceea alegerea prin vot a Primului-Ministru și a întregii sale echipe asigură o formă de independență deplină față de clasa politică.  

CONTROLUL PARLAMENTARILOR

Unul dintre punctele semnificative omise de Constituția României este posibilitatea de control real pe care cetățeanul îl are asupra reprezentanților aleși în Parlament pe durata mandatului acestora.

Parlamentarul nu mai trebuie să fie considerat „reprezentant al cetățenilor” atunci când numărul de alegători care își manifestă dreptul de vot este sub două treimi din numărul total de cetățeni cu drept de vot. Reprezentativitatea reală și gradul de responsabilizare al aleșilor față de cetățeni constituie unul dintre dezideratele oricărei țări. Inclusiv a României.

„Ne asumăm răspunderea ...” este formula magică prin care orice grup parlamentar care semnează sau refuză să semneze adoptarea unei legi încearcă să impresioneze. Formula a ajuns lipsită de conținut, valoare și sens prin imunitatea extremă de care beneficiază parlamentarii și prin lipsa de etică de care aceștia dau dovadă. Opțiunile exprimate de poporul român, inclusiv prin referendum, sunt complet ignorate de toți politicienii, cu reaua-voință dată de garanția că politicianul NU poate fi înlăturat cu ușurință de către popor. Simplificarea procesului de înlocuire a oricărui ales este un alt deziderat de atins.

Considerăm că reprezentativitatea reală a politicianului trebuie garantată direct, în mod continuu și cu efect imediat de fiecare cetățean cu drept de vot! Coroborarea unui buget minim alocat unui parlamentar, cu numărul persoanelor care sunt de acord cu susținerea activității acestuia este forma cea mai eficientă de măsurare a reprezentativității pe care o are parlamentarul!

Dacă un senator ia decizii în numele a 168.000 de locuitori, și dacă un deputat face același lucru în numele și pe seama a 73.000 de locuitori, atunci oricare dintre locuitori trebuie să aibă posibilitatea reală de a își exprima acordul cu privire la deciziile luate în numele și pe seama lor, ori de câte ori consideră fiecare dintre ei că este necesar să o facă. Cu efect imediat, care să garanteze că o decizie greșită nu va mai fi urmată de o altă decizie greșită.

Actualele sistemele de organizare a activității parlamentare îngrădesc major accesul cetățeanului la procesul legislativ. Singura modalitate reală, rapidă și eficientă de control a reprezentativității unui parlamentar este controlul asupra veniturilor încasate de acesta în timpul activității sale.

Având ca sursă impozitele plătite de către cetățeni, considerăm că este dreptul firesc al cetățeanului de a ALEGE PERSOANA care să încaseze salariul de parlamentar! Acțiunea ar trebui să asigure eliminarea parlamentarilor ale căror decizii sunt infirmate prin LIPSA DE REPREZENTATIVITATE! Totodată ar spori gradul de responsabilizare și de implicare rațională a parlamentarilor rămași în funcții.

În contrapartidă, cetățeanul cu drept de vot are răspunderea alegerii făcute! Însă are avantajul că poate corecta orice alegere făcută greșit, începând chiar cu luna următoare! Prin simpla modificare a deciziei de transfer a banilor din impozitul său către bugetul unui alt parlamentar!

O țară cu alegeri perpetue este o țară condusă cu adevărat de cetățeni exact în direcția cerută de aceștia! Abia atunci se umple conținutul expresiei „Ne asumăm răspunderea ...”!

ROMÂNIA ESTE O PUTERE REGIONALĂ!

Varietatea, calitatea și cantitatea resurselor naturale, a zăcămintelor, a formelor de relief și ieșirea la mare reprezintă principala atracție pentru orice altă țară, guvern sau corporație!

Capacitatea intelectuală deosebită a unui număr mare de români, este de mult recunoscută în întreaga lume.

Când se îmbină resursele materiale și cele intelectuale în interiorul aceluiași teritoriu, rezultatul nu poate fi decât unul excepțional!

Însă recunoașterea oficială a statutului de putere regională pe care România îl are de facto, nu a fost niciodată pe placul intereselor străine! Sunt prea puține și prea palide exprimări publice ale afirmației „România este o putere regională!”. Pentru a nu își deranja susținătorii externi ascunși în umbră, politicienii români de după schimbarea de guvern din 1989, au ales să pună sub semnul îndoielii acest statut, prin exprimări de tipul „poate să devină”, „trebuie să devină”. Astfel au creat și întreținut îndoiala asupra unui lucru cert:

„România chiar este o putere regională!”

Fără discuție. Doar o constatare a unui adevăr.

Și pentru că trebuie să evoluăm, Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ luptă pentru recunoașterea României ca putere europeană. Este cazul să ne așezăm pe locul cuvenit!

RESURSELE NATURALE NUMAI ÎN POSESIA,  EXPLOATAREA ȘI GESTIONAREA STATULUI

Toate resursele naturale ale României trebuie să rămână în posesia românilor. Considerăm că este un act de trădare, orice formă de înstrăinare a acestora sub orice pretext! Nimic din ce înseamnă resursă extrasă din pământul țării nu poate fi decât proprietatea întregului popor român.

Sute de ani, sub diverse pretexte și cu ajutorul liderilor trădători, România a fost jefuită de valori imense. Dacă în trecut bătălia pentru resursele României se dădea pe câmpul de luptă, deschis, pe față, după schimbarea din 1989 bătălia a trecut în zona ascunsă a tuturor guvernelor, fără excepție!

Este inadmisibil ca să mai continuăm să lăsăm la discreția guvernanților dreptul de a decide asupra rezervelor pe care le deținem, fără a avea controlul imediat asupra acestora!

Gradul de secretizare a informațiilor cuprinse în contractele încheiate până la această dată, garantează, pe lângă confidențialitatea unor aspecte, firească în asemenea situații, și imposibilitatea de a demonstra corectitudinea operațiunilor incluse! Rezultatul însă, a rămas același: devalizarea iresponsabilă a bunurilor țării, fără implicații asupra vinovaților!

Aceste lucruri trebuie să înceteze! Dreptul de proprietate asupra resurselor naturale trebuie completat prin operațiuni de extracție, procesare, prelucrare, transformare, utilizare și comercializare justă, în interesul poporului român!

Trebuie create acele instrumente de execuție și control a operațiilor efectuate asupra resurselor naturale care să împiedice orice abatere de la aceste deziderate.

Specialiștii români care să asigure întreg procesul există. Mai mult: sunt folosiți chiar de firmele străine care beneficiază de contractele secretizate. Cu alte cuvinte: avem materia primă, avem capacitatea intelectuală, avem expertiza. Rămâne de neînțeles de ce a fost distrusă industria extractivă și cea procesatoare, fără să fie trași la răspundere cei care au contribuit la această trădare.

Reluarea investițiilor în domeniul industriei extractive și al celei procesatoare de resurse naturale, este necesar să fie efectuată în cel mai scurt timp! Câteva sute de milioane de euro investite în timp, aduc beneficii de miliarde de euro. Și bunăstare. Și locuri de muncă.

Pentru că exploatarea resurselor naturale în regie proprie reprezintă unul dintre punctele de plecare al refacerii economice solide.

ECHILIBRUL VÂRSTELOR

„Cine nu are bătrâni să-și cumpere!” se spune din moși-strămoși. Dar învățătura acestora se pierde dacă tinerii nu mai sunt în preajmă. Este una din marile probleme ale țării!

Evoluția oricărei societăți umane presupune procreație! Ritmul în care dispare populația României este mai mare decât ritmul în care se reînnoiește. Această formă de dezechilibru generează o îmbătrânire a populației, care are efecte nefericite pe termen lung. Fenomenul migrației către alte țări, având la bază incapacitatea reală a guvernelor de după schimbul de conducere din 1989 de a asigura echilibrul corect dintre puterea de muncă și puterea de cumpărare, a accentuat în mod deosebit acest dezechilibru.

Corupția generalizată a transmis un singur mesaj către propriul popor: „Nu puteți schimba nimic în țară. Nu vă convine? Plecați în alte țări. Aici totul merge cum vrem noi!”. Începând cu „mica atenție” și terminând cu contractele de miliarde de euro, la toate nivelurile există piedici. Împrumutând motivația de mai sus, patronii firmelor au început să dezvolte cultul stăpânului de plantație: salariul de nimic, muncă dublă, profit numai pentru ei. Cui nu-i convine, să plece!

După 30 de ani de reforme, și alte reforme, și reforme la reforme, pregătirea profesională a ajuns doar un mit. Când tinerii descoperă pe pielea lor că în viața reală învățăturile acumulate din școală nu au aplicabilitate, dependența acestora față de un loc de muncă prost plătit crește exponențial

Lipsirea de educație a copiilor rămași în țară și evitarea prezentării unor modele adecvate de urmat, au generat o deviație comportamentală evidentă față de tot ce reprezintă normalitatea tradițională românească. Adăugând și lipsa părinților plecați din țară pentru a le asigura un trai mai bun, vom avea imaginea destabilizării perfecte a familiei românești.

Refuzul de a utiliza resursele intelectuale ale generației tinere, manifestat prin toate mijloacele posibile, de la marginalizare și până la acțiuni concertate împotriva antreprenorilor sub 35 de ani, au destabilizat profund încrederea în „bătrâni”!

Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ își propune să echilibreze raportul dintre tineri și bătrâni, prin susținerea activă a tinerilor cu idei reformatoare și inovatoare, susținute rațional și pragmatic prin activitatea și cunoștințele acumulate de bătrâni!

BANCA CEA MAI PUTERNICĂ: TREZORERIA

Este modalitatea cea mai sigură de a garanta o circulație eficientă a banilor. Eficientă pentru societățile comerciale creatoare de valori. Eficientă pentru oameni. Și eficientă pentru bugetul de stat.

Limitările actuale impuse Trezoreriei trebuie ridicate. Relația de încasare a valorilor produse devine în mod firesc eficientă prin intermediul unei singure instituții bancare. Societățile care produc și/sau livrează către instituțiile de stat, încasează de la bugetul de stat numai prin Trezorerie. Este firesc să-și poată plăti, la rândul lor, furnizorii și angajații tot prin Trezorerie. Ori acest lucru le este interzis în acest moment. Astfel că statul român obligă societățile comerciale să producă bani pentru băncile comerciale. Comisioanele la încasare, comisioanele la plată, comisioanele de administrare de cont deși sunt sume mici, produc anual profituri cumulate băncilor de miliarde de euro. Aceste miliarde de euro ar putea să rămână în conturile firmelor. Sau, în cel mai nefericit caz, ar putea fi încasate de bugetul de stat.

Trezoreriei nu i s-a permis dezvoltarea și prezentarea către societate a unui sistem de internet-banking care să descongestioneze activitatea de la ghișee. Acest lucru trebuie schimbat, în primul rând în interesul statului.

Noi ne imaginăm România modernă, în care accesul la instrumentele bancare să fie facilitat în primul rând de instituțiile de stat. Acolo unde statul se dovedește insuficient de pregătit, poate interveni orice instituție bancară.

CONSILIUL NAȚIONAL DE PROGNOZĂ ȘI STRATEGIE

În vederea relansării dezvoltării reale și raționale a economiei României, se impune adoptarea unei legi de înființare și organizare a Consiliului Național de Prognoză și Strategie (CNPS) prin care să se stabilească atribuțiile, structura organizatorică şi modul de funcționare a acestei instituții centrale de optimizare a administrării sectoarelor strategice ale economiei naționale.

Consiliul Național de Prognoză și Strategie va avea ca atribuții:

 • elaborarea analizelor, studiilor şi prognozelor, precum şi a normelor şi normativelor necesare fundamentării unui Proiect Național de Dezvoltare, care să cuprindă etape pe termen scurt (un an), mediu (6 ani) și lung (30 de ani);
 • analiza sistematică a modului în care se realizează Proiectul;
 • adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea ritmică şi eficientă a activității economice, precum şi pentru executarea controlului îndeplinirii Proiectului.

CNPS, ca instituție centrală a administrației de stat, va asigura înfăptuirea unitară a politicii statului în domeniul dezvoltării raționale a economiei naționale, cu o grupare optimă și o stabilire a numărului de sectoare strategice strict necesare şi o raționalizare a  resurselor alocate.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, CNPS va colabora cu ministerele, celelalte instituții centrale şi locale, funcționând ca structură de sine stătătoare în subordinea Guvernului.

În acest sens, CNPS va prezenta Guvernului date şi informații asupra economiei, va indica disfuncțiile existente constatate și va propune soluții pentru înlăturarea acestora, va  întocmi Proiectul Național de Dezvoltare, și va urmări, coordona şi controla derularea activităților sectoarelor economice strategice cuprinse în cadrul acestuia, și armonizarea cu planurile complementare prezentate de ministere şi instituții.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CNPS va avea dreptul să ceară de la orice entitate națională date, informații, studii şi alte materiale necesare la elaborarea Proiectului Național de Dezvoltare.

CNPS va fi condus de un președinte, care să dețină şi funcția de vicepremier al Guvernului, și de un vicepreședinte numit dintre titularii ministerelor economice.

La ședințele CNPS pot fi invitați reprezentanți ai unor instituții interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și diverși specialiști.

INSTITUȚII DE FORȚĂ INDEPENDENTE, ACTIVE ȘI RESPONSABILIZATE

Aplicarea legii rămâne întotdeauna în sarcina instituțiilor de forță. În mod firesc acestea au obligația de a cunoaște legea și de a lua măsuri practice de menținere și sancționare a încălcărilor constatate.

Este greu să aplici legea atunci când conducerea instituției este politizată. Depolitizarea instituțiilor de forță (poliție, jandarmerie, trupe speciale de intervenție, etc.) este unul dintre obiectivele Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ. Conducerea acestor instituții trebuie făcută de oameni în care cetățenii au încredere. Iar încrederea cetățenilor se acordă prin vot atât la nivel central, cât și la nivel local.

În mod firesc, prin alegerea conducătorilor de către cetățeni, instituțiile vor beneficia de încredere sporită. Însă, încrederea dobândită prin alegeri, trebuie să fie menținută prin comportament și corectitudine: aceeași lege se aplică în aceleași condiții oricărui cetățean, indiferent de statutul acestuia!

Dubla măsură trebuie sancționată aspru. Beneficiile suplimentare ale activității desfășurate în cadrul instituțiilor de forță, trebuie contrabalansate de măsuri suplimentare de sancționare în cazul îndeplinirii deficitare a obligațiilor de servici.

Vrem să vedem aceste instituții active, atente, imparțiale și responsabile!

STRUCTURĂ GUVERNAMENTALĂ SIMPLIFICATĂ

Guvernul are obligația de pune în aplicare legislația emisă de aleșii cetățenilor. Un guvern cu multe ministere devine o piedică activă și reală în calea realizării acestui deziderat. Susținem o structură a ministerelor care să includă:

 • Ministerul Apărării și Serviciilor de Informații
 • Ministerul Administrării Interne
 • Ministerul Energiei și Mediului
 • Ministerul Sănătății
 • Ministerul Educației și Culturii
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 • Ministerul Muncii și Serviciilor Sociale
 • Ministerul Comerțului și Afacerilor Externe
 • Ministerul Finanțelor și Trezoreriei
 • Ministerul Industriei și Cercetării
 • Ministerul Agriculturii
 • Ministerul Turismului

Milităm pentru o conducere a ministerelor realizată de persoane alese, pe baza unor criterii de competență și performanță, de către comisii mixte formate din specialiști recunoscuți din cadrul instituțiilor centrale în cauză și reprezentanți ai societăților private care activează în fiecare dintre domeniile din subordinea ministerelor. Astfel ne vom putea asigura că fiecărui membru al aparatului guvernamental i se recunoaște calitatea și capacitatea de a contribui la buna funcționare a unui minister!

BUGETUL ȚĂRII – REPARTIZARE ȘI GESTIONARE RAȚIONALĂ PE TERMEN LUNG

Pentru că este al țării! Nu al unui partid sau al unui grup de interese!

Alocarea bugetului reprezintă una dintre principalele probleme ale oricărui guvern. Pentru că începând cu anul 1989, prioritățile guvernelor au fost permanent diferite și au avut în vedere consumul propriu al aparatului instituțional, completarea bugetului cu vânzări de societăți într-o manieră deplorabilă sau prin împrumuturi externe nejustificate, investițiile au fost trecute treptat pe linie moartă.

O dezvoltare planificată rațională presupune și o repartizare în procente a bugetului de stat. Astfel s-ar putea elimina discrepanțe între „necesar” și „alocat”, ar exista o predictibilitate care să permită o structurare eficientă a cheltuielilor și o garanție de constanță a investițiilor. Bineînțeles că valorile procentelor alocate pot suferi modificări în funcție de contextul socio-economic al fiecărui moment. Însă modificările nu ar trebui să fie majore și ar trebui să reflecte interesul românilor.

Există în mod cert nevoia de gestionare eficientă a resurselor alocate. Însă utilizarea majorității resurselor alocate pentru acoperirea consumului propriu trebuie să fie stopată. Fiecare dintre ministerele oricărui guvern trebuie să contribuie la dezvoltarea economică și socială. Și acest lucru nu poate fi făcut decât prin investiții. Considerăm că un minim de 7% din bugetul alocat trebuie folosit în investiții eficiente, pe baza unui program pe termen lung.

INFORMATIZAREA ROMÂNIEI

Deși românii sunt recunoscuți la nivel mondial pentru performanțele în industria software, România continuă să fie tributară hârtiei scrise! Este o realitate tristă faptul că la ANAF depui declarațiile online cu semnătură electronică, dar orice dosar care trebuie predat trebuie să conțină „Copia C.U.I.”, „Copia C.I.”, sau cazier fiscal, cazier judiciar, etc.. Cu alte cuvinte trebuie să vii cu copii ale documentelor emise de alte autorități. Procedurile interne ale instituțiilor publice sunt făcute astfel încât să asigure un număr cât mai mare de funcționari. Există funcționari care colectează dosare, alții care le transportă între diferite birouri, alții care analizează, alții care le arhivează, alții care le păzesc, și tot așa.

S-au investit miliarde de lei în tot felul de servere, sisteme informatice, programe, pregătire profesională a funcționarilor. Fiecare instituție sau grup de instituții are sisteme proprii, făcute în etape diferite, cu scopuri diferite, conținând informații diferite despre exact aceleași persoane fizice sau juridice. Comunicarea datelor între autorități continuă să se facă pe bază de cereri scrise, care sunt expediate prin poștă, pentru care se așteaptă răspuns tot în scris, trimis tot prin poștă.

S-au creat mijloace de identificare a persoanei prin folosirea certificatelor digitale calificate pentru generarea de semnături electronice, dar autoritățile cer în continuare documente notariale. Notarii refuză să utilizeze semnătura electronică și vor prezența fizică și semnături olografe pe hârtii.

Vrem să eliminăm aceste practici și să asigurăm o profundă schimbare a mijloacelor de comunicare între cetățeni și instituții, dar, mai ales, între instituții.

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ TOTALĂ

Fiecare dintre cetățeni are dreptul să cunoască dinainte, fără niciun fel de restricții, conținutul tuturor documentelor în curs de emitere de autorități.

ЯR susține debirocratizarea instituțiilor statului, prin crearea de soluții informatice inteligente, centralizarea, automatizarea și eficientizarea sistemelor existente, pentru a reduce efortul cuantificat în timp și bani, al cetățeanului român.

ЯR susține expunerea in mod transparent a tuturor operațiunilor efectuate de instituțiile statului și subordonate acestora, și nu va fi de acord cu angajarea în proiecte pe termen lung, fără a stabili și obiective intermediare, cuantificabile și verificabile la cel puțin fiecare 3 luni, de către orice cetățean.

Eliminarea obstacolelor care împiedică derularea corectă a proiectelor derulate, constituie unul din obiectivele primare ale partidului. Pentru atingerea acestui, accesul la informații complete reprezintă punctul de plecare. Contribuția personală a oricărui cetățean poate aduce oricând soluția cea mai bună.

Dacă „necunoașterea legii, nu te absolvă de efectele acesteia” atunci susținem ca Monitorul Oficial să asigure gratuit, imediat și complet, toate documentele publicate vreodată, în format electronic accesibil de pe orice dispozitiv, fără costuri pentru cetățeni.

PROTECȚIA FAMILIEI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI ȘI A MEMBRILOR ACESTEIA

Ca structură de bază a societății românești, familia tradițională este locul în care fiecare cetățean trebuie să își găsească oaza de liniște și bucurie. Împlinirea umană presupune existența unei perechi, soț și soție, apte să procreeze în mod natural urmași. România trebuie să asigure un nivel de trai cât mai ridicat al fiecărei familii tradiționale românești.

În acest sens, promovarea familiei tradiționale și asigurarea unui minim necesar pentru dezvoltarea acesteia, în vederea realizării dezideratului de echilibru al vârstelor, vor constitui puncte de interes major în activitatea politică.

Protecția familiei în ansamblul său va fi urmărită și vom susține acele măsuri care au ca scop clar și fără echivoc: protecția și educația copiilor, protecția femeii dependente economic de bărbat, protecția bărbatului față de expunerea la traume psihice, protecția familiei față de orice formă de discriminare, asigurarea unui minim necesar de resurse pentru dezvoltarea economică și culturală a familiei, protejarea suplimentară familiilor cu doi sau mai mulți copii și altele.

Familia tradițional românească trebuie să fie nucleul stabilității sociale în România.

ROMÂNIA CONDUSĂ DE UN GUVERN CONFIRMAT DE ANTREPRENORI SPRE O ECONOMIE EFICIENTĂ

Odată cu eliminarea conexiunii directe dintre parlamentul partidelor aflate la putere și guvernul primului ministru ales prin scrutin, independența dar și răspunderea guvernului, ca putere executivă, va crește. Este o măsură absolut firească și necesar a fi realizată pentru a elimina incompetența, lipsa de calificare și necunoașterea problemelor practice de care au dat dovadă miniștrii și membrii aparatului guvernamental.

Guvernul în totalitatea sa trebuie să asigure implementarea în viața de zi cu zi tuturor legilor existente. Un guvern ales de o majoritate parlamentare care reprezintă numai 15% din cetățenii cu drept de vot nu poate fi decât în slujba unui grup de interese de partid. Modalitatea de implementare a legislației va favoriza întotdeauna minoritatea care controlează majoritatea finanțatorilor partidelor din grupul parlamentar majoritar. Majoritatea cetățenilor, restul celor 85%, nu vor conta în mod semnificativ.

Mai mult, experiențele dramatice prin care a trecut economia națională au demonstrat fără echivoc că niciun guvern nu a avut capacitatea organizatorică de a face față tuturor necesităților României, fiind compus din „oameni cu diplome” în loc de „oameni cu experiență”. Experiența a rămas întotdeauna nedovedită în prealabil, în condițiile României. Diplomele, cele obținute corect, au fost considerate „baza valorii”, iar această „valoare” și-a dovedit ... non-valoarea.

Partidul România Rațională consideră că, pe lângă alegerea prin scrutin separat a primului ministru, conducerea celor 12 ministere pe care le propunem, trebuie să fie asigurată de către oameni pentru care întreprinzătorii români să își exprime acordul. Atunci când majoritatea simplă din numărul de administratori ai companiilor cu capital majoritar românesc își exprimă în mod explicit acordul pentru ca o persoană să conducă ministerul care coordonează activitatea lor principală, înseamnă că respectivei persoane i se recunoaște valoarea de lider, conducător și profesionist. În acest fel administratorii companiilor cu capital majoritar românesc care activează, conform codurilor CAEN, în oricare domenii conduse de un minister pot să se asigure că măsurile necesare dezvoltării acelui domeniu sunt luate de persoane competente.

DEBIROCRATIZAREA INSTITUȚIILOR

ЯR susține debirocratizarea instituțiilor statului prin crearea de soluții informatice inteligente, centralizarea, automatizarea și eficientizarea sistemelor existente, pentru a reduce efortul cuantificat în timp și bani, al cetățeanului român.

Acest proces presupune existența următoarelor părți:

 • Managementul, format din persoane cu drept de decizie, care are ca responsabilitate livrarea proiectului în termene stabilite și la nivel calitativ cât mai înalt (stabilit prin metrici de calitate);
 • Studiul de caz, format din analiști, experții în domeniu, care pot defini logica precum și necesitățile angajatului bugetar;
 • Implementarea reprezentată de un consorțiu de companii care deservesc interesele statului român și care sunt supuse legislației corespunzătoare. Fiecare dintre aceste companii trebuie să fie în totală eligibilitate legală pentru a putea fi parte din consorțiu.

Procesele se vor desfășura conform următoarelor etape:

 • Analiza necesităților, constituirea ideilor principale, a scheletului sistemului informatic;
 • Stabilirea părților cooperante;
 • Stabilirea termenilor și condițiilor;
 • Implementarea unui minim concept ce va putea demonstra abilitatea consorțiului de înțelegere și livrare în termenii stabiliți;
 • Crearea planului de proiect;
 • Definirea punctelor temporale intermediare de livrare de pe parcursul implementării proiectului, pentru a verifica stadiul implementării, în timp;
 • Livrarea finală, punerea în producție și verificarea de către consiliul de management;
 • Mentenanța, pe perioada stabilită conform contractului între părțile implementatoare și stat.

IDENTITATEA DIGITALĂ

Susținută de tehnologia blockchain, care protejează sensibilitatea informațiilor, considerăm că, în primul rând informațiile despre noi: cod numeric personal, nume și prenume, adresa , fotografia (cel puțin) trebuie să fie stocate într-un sistem care poate fi accesat de autorități sau instituții guvernamentale. Autoritățile trebuie să poată accesa informația fără nici un fel de restricții, și orice alte instituții non guvernamentale să poată accesa informația din sistem strict pe baza permisiunii scrise a cetățeanului.

Scopul este de a avea un sistem ușor de accesat, în care toate instituțiile pot accesa informații despre cetățeni , în baza permisiunilor, pentru a elimina birocrația pe cât posibil. Adăugarea oricărui fel de informații asociate unei identități: de la istoric credit până la cazier fiscal sau judiciar, precum și adrese temporare sau studii se va putea face pe măsură ce necesitățile societății o vor impune. Accesul la această bază de date se va putea face pe baza semnăturii electronice extinse generată de un certificat digital calificat emis de autoritățile acreditate.

Toate instituțiile statului folosesc formulare care trebuie completate cu informații care se repetă în procent de 90%. Aceste formulare trebuie completate automat, în sistem electronic, cu informații luate din sistemul Identitate Digitală, sau dacă nu, măcar să fie salvate la o primă introducere și refolosite pentru completarea automată a formularelor care vor urma. În prima fază, formularele pot fi autocompletate și semnate olograf, sau chiar electronic cu stilou electronic, dacă infrastructura curentă nu are un sistem bazat pe semnături digitale.

Se folosesc intens site-uri pentru generarea de facturi și documente adiționale. Va trebui să dezvoltăm un sistem în care fiecare companie își emite facturile, întreținut de instituțiile de stat, gratuit pentru antreprenori. Statul ar avea un control mai bun, fiecare companie ar trebui să accepte anumite facturi, documentele fiscale ar putea fi generate sau încărcate prin intermediul aceluiași sistem, și cu puțin efort, vom putea conecta și contractele de colaborare între companii, bonurile fiscale, bilanțurile și/sau balanțele. Astfel înțelegem că trebuie să fie un sistem fiscal decent, folosit de toți, care ne poate ușura și munca nu numai raportările către stat.

Identificarea companiilor trebuie permisă prin interfață programabilă, funcțională, ținută la zi și public, astfel încât să fie diminuat la minim eforturile de comunicare între companii.

Domeniul tehnologiei informaționale este susținut prea puțin în raport cu potențialul imens pe care îl are. Avem resurse, avem oameni care au abilitățile necesare! Noi îi vom susține politic.

SISTEM NAȚIONAL INTEGRAT DE APĂRARE

Pe parcursul istoriei sale, într-un areal geografic marcat de influența și ambițiile expansioniste ale unor mari puteri vecine, unul dintre principalii piloni de rezistență ai păstrării identității naționale a poporului român a reprezentat-o Armata țării, organizată și condusă în vremuri de cumpănă, de geniali conducători de oști autohtoni.

ЯR susține organizarea unui Sistem Național Integrat de Apărare pe principii raționale de alocare de resurse și eficiență:

 • constituirea unor unități militare românești de elită, foarte bine dotate și antrenate, cu experiență acumulată în aplicațiile internaționale și prin cursurile de specializare din cadrul parteneriatelor militare externe ale României;
 • achiziționarea, prin licitații reale, a unor echipamente moderne de apărare, pe baza unor studii de oportunitate și performanță întocmite de specialiști cu experiență în domeniu, de la producătorii externi cei mai avizați;
 • relansarea producției interne de sisteme și produse din industria națională de apărare, atât pe baza studiilor și cercetării autohtone, cât și prin aplicarea unor clauze de dezvoltare și asimilare a tehnologiei unor produse moderne și performante achiziționate prin contractele externe de producătorii din România;
 • actualizarea și reintroducerea regulamentelor militare utilizate în cadrul sistemului național de apărare;
 • introducerea în școli a unor cursuri obligatorii de educație civică și patriotică, cu elemente de pregătire militară, și organizarea unor tabere de instruire în perioada vacanțelor, pe bază de voluntariat.

Organizarea, deciziile majore referitoare la Sistemul Național Integrat de Apărare  și rapoartele de activitate ale instituțiilor din domeniul Apărării și Serviciilor de Informații vor fi prezentate și supuse spre avizare, concomitent și integral, membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

SISTEM DE SĂNĂTATE EFICIENT

Sistemul de sănătate românesc trebuie să fie în permanență un model demn de urmat de către toate sistemele medicale private. În acest sens se impun măsuri reale de eliminare a risipei resurselor alocate, de creștere a calității și numărului serviciilor prestate gratuit, diversificarea și multiplicarea serviciilor gratuite în funcție de contribuțiile și necesităților fiecărui cetățean. Este necesară și o politică de retenție a cadrelor medicale, care va trebui implementată începând cu perioada liceului.

Alocarea bugetară trebuie să atingă un prag de 8% din PIB, utilizat în mod responsabil. Eficientizarea aparatului birocratic va contribui la eliminarea unor costuri nejustificate de personal birocratic, generându-se astfel posibilitatea utilizării resurselor financiare pentru sporirea numărului de cadre medicale cu funcții active.

Prevenția trebuie să fie primul scut de protecție al cetățenilor. În acest sens vom susține efectuarea anuală obligatorie a unui set de analize gratuite din care să rezulte starea generală a fiecărui cetățean.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA STANDARDELE INTELIGENȚEI ROMÂNEȘTI

Strategia coerentă pe termen lung a dezvoltării învățământului trebuie să garanteze posibilitatea reală de dezvoltare intelectuală și morală a fiecărui copil. Evoluția fiecărui copil trebuie urmărită în primul rând în funcție de aptitudinile sale native. Punctul comun oferit de toate formele de învățământ trebuie să fie constituit din valori morale și etice, iar dezvoltarea intelectuală să fie determinată de înclinațiile tânărului. Din combinarea celor două componente va rezulta întotdeauna calitatea rezultatului. Iar rezultatul va tinde mereu către o generație de cetățeni având concepte corecte de morală și etică, fiecare dintre ei fiind pregătit în domeniul de activitate pentru care are înclinații native. Finalitatea va fi un popor cu etică și morală comună care își desfășoară din plăcere activitatea în societate într-un domeniu pentru care are aptitudini.

Învățământul trebuie să fie gratuit pentru toate etapele: de la grădiniță și până la formele avansate de învățământ superior, pentru toți cetățenii români. Gratuitatea învățământului trebuie coroborată cu returnarea către țară a valorii investite de-a lungul timpului în educație. Dacă timp de 16-20 de ani țara învestește resurse materiale în educarea unei persoane, asigurând în mod gratuit structurile necesare, după terminarea studiilor cetățeanul care a beneficiat de aceste resurse trebuie să contribuie pentru o perioadă de timp egală la dezvoltarea țării prin activitatea pe care o va desfășura. Este incorect ca pregătirea teoretică de care se bucură orice cetățean pe cheltuiala statului român să fie folosită pentru dezvoltarea altor state odată cu plecarea în afara țării a celui care a beneficiat gratuit de această pregătire. În acest sens, cei care doresc să părăsească țara după terminarea studiilor vor avea de restituit sumele corespunzătoare investiției făcute de statul român de-a lungul timpului. Măsura contribuției prin activitate a cetățenilor care au urmat diverse forme de învățământ, trebuie să fie însoțită de posibilitatea reală de a desfășura activitățile pentru care aceștia s-au pregătit:

 • eliminarea condiției de minimă experiență la angajarea imediat după terminarea studiilor, pe care o regăsim în mai toate instituțiile de stat, dar și la societățile private;
 • implicarea societăților private în stabilirea necesarului de personal de care vor avea nevoie, în vederea armonizării structurii învățământului gratuit cu obiectivele societăților și al asigurării unui loc de muncă pentru fiecare absolvent;
 • dezvoltarea învățământului gimnazial profesional în care practica în domeniul respectiv să reprezinte 75% din perioada de școlarizare;
 • eliminarea cadrelor incompetente și fără vocație din sistemul de învățământ. Nu putem realiza o educație morală și etică atunci când învățătorii și profesorii nu își cunosc propria materie sau nu au înclinație pedagogică;
 • asigurarea consilierii psihologice de către personal specializat în problemele tinerilor;
 • diversificarea specializării unităților de învățământ în funcție de aptitudinile tinerilor, coroborate cu necesarul stabilit de societate.

Fiecare dintre români își dorește un copil fericit. Statul român trebuie să asigure dezvoltarea morală și etică a tuturor cetățenilor asigurând într-o măsură cât mai mare posibilitatea punerii în practică a cunoștințelor acumulate.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px