Sancțiuni și recompense

Capitolul II, Secțiunea 4

03:41timp citire
828accesări
0cititori
PDF

Art. 31. Membrilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ care au săvârșit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, una din următoarele sancțiuni:

 • (1) avertisment scris, sancțiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizației din care face parte sau sancțiune pentru membrul de partid care ocupă o funcție în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv;
 • (2) suspendare pe timp limitat (6-12 luni) din funcția pe care o deține în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancțiune propusă de organul de conducere din care face parte și aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară;
 • (3) retragerea sprijinului politic pentru funcțiile de:
  • (a) primar, viceprimar precum și pentru funcțiile numite în cadrul administrației locale pentru care a beneficiat de sprijinul politic al partidului, sancțiune propusă de biroul organizației din care face parte și aprobată prin hotărârea Consiliul Executiv.
  • (b) parlamentar, europarlamentar, președinte, vicepreședinte, consilier în administrația publică din teritoriu și pentru funcțiile numite în cadrul autorităților administrației publice centrale, sancțiune propusă de Biroul Permanent al organizației ЯR și aprobată prin hotărâre a Biroului Executiv.
 • (4) excludere, sancțiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului Executiv la propunerea Biroului organizației din care acesta face parte;
 • (5) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului, sancțiune aplicată de către Biroul organizației ЯR unde este înregistrat.

Art.32.

 • (1) Sancțiunile prevăzute de art. 31 se hotărăsc cu votul majorității membrilor prezenți la ședința organelor competente în care se discută această propunere.
 • (2) Sancțiunile prevăzute la art. 31 se comunică membrului de partid sancționat și a organului ierarhic superior în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii.
 • (3) Hotărârea de sancționare adoptată de către organele competente la nivelul organizațiilor ЯR, poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj.
 • (4) Comisiile analizează contestațiile și confirmă sau infirmă sancțiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancționare. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acțiune adresată organului statutar ierarhic superior, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
 • (5) Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competență respective sau se pot sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârșite de membri sau structuri ale conducerii de partid, propunând în consecință măsuri sau sancțiuni supuse adoptării de către organele competente.
 • (6) Până la soluționarea definitivă a contestației, hotărârea de sancționare produce efecte depline. Dacă o contestație a fost admisă, organele de conducere ale organizației ЯR au obligația repunerii în toate drepturile a membrului ЯR sancționat în mod nestatutar.
 • (7) Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestației.

Art. 33. Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancționate cu excludere sau și-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în dezbatere și aprobată de conducerea organizației după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calității de membru.

Art.34.

 • (1) Membrii ЯR cu activitate deosebită și recunoscută în cadrul organizațiilor ЯR de la toate nivelurile pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile, premiile și recompensele instituite de Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ.
 • (2) În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea distincțiilor ЯR. Modul de organizare și funcționare a Comisiei se realizează în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General al ЯR

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px