Pierderea sau încetarea calității de membru

Capitolul II, Secțiunea 2

01:33timp citire
777accesări
0cititori
PDF

Art.27.
(1) Calitatea de membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se pierde prin înscriere în alt partid, demisie, radiere, excludere sau neachitarea cotizației.

  • (a) Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din ЯR.
  • (b) Demisia se înregistrează la sediul organizației ЯR din care face parte și intră în vigoare la data depunerii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză.
  • (c) Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 23, precum și în caz de deces.
  • (d) Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare.
  • (e) Neachitarea cotizației conform prevederilor regulamentelor interne, conduce la excluderea automată a membrilor aflați în această situație.

(2) În momentul pierderea calității de membru acesta are obligația de a preda cardul de membru și toate înscrisurile și obiectele aparținând partidului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării.

Art.28.
(1) Calitatea de membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ încetează prin auto-suspendare:

  • (a) Ca decizie personală luată în situația în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcție sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe;
  • (b) Ca urmare a începerii a unei acțiuni de cercetare penală din partea autorităților abilitate.

(2) La revenirea în partid, în urma încetării situației de incompatibilitate, perioada de auto-suspendare va fi considerată vechime în partid.


TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px